Index of /pdc/filchner_ice_shelf/data/nemo/


../
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSm035v4_01/         20-Oct-2020 15:51          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSm07v4_01/         20-Oct-2020 16:18          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSm1v4_01/          20-Oct-2020 16:40          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSp035v4_01/         20-Oct-2020 17:10          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSp07v4_01/         20-Oct-2020 17:58          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSp14v4_01/         20-Oct-2020 18:29          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSp27v4_01/         20-Oct-2020 21:30          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dSp2v4_01/          21-Oct-2020 08:38          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dTm035v4_01/         21-Oct-2020 08:40          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dTm07v4_01/         21-Oct-2020 09:42          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dTm1v4_01/          21-Oct-2020 09:37          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dTp035v4_01/         21-Oct-2020 10:40          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dTp07v4_01/         21-Oct-2020 10:43          -
nemo_WED025_ts_JRAJRA_dTp14v4_01/         21-Oct-2020 11:36          -
nemo_WED025_ts_JRA_JRA_07/             21-Oct-2020 13:06          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSm035v4_02/          22-Oct-2020 13:23          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSm07v4_02/           22-Oct-2020 13:26          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSm1v4_02/           22-Oct-2020 14:16          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSp035v4_02/          22-Oct-2020 14:20          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSp07v4_02/           22-Oct-2020 15:14          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSp14v4_02/           22-Oct-2020 15:16          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSp27v4_02/           22-Oct-2020 16:02          -
nemo_WED025_ts_JRA_dSp2v4_02/           22-Oct-2020 16:44          -
nemo_WED025_ts_JRA_dTm07v4_02/           22-Oct-2020 17:52          -
nemo_WED025_ts_JRA_dTm1v4_02/           22-Oct-2020 18:49          -
nemo_WED025_ts_JRA_dTp035v4_02/          22-Oct-2020 19:44          -
nemo_WED025_ts_JRA_dTp07v4_02/           22-Oct-2020 20:35          -
nemo_WED025_ts_JRA_dTp14v4_02/           22-Oct-2020 21:09          -